O FIRMĚ

Celkový pohled na areál firmy

Obnova - Výrobní závody, spol. s r.o. patří mezi nejvýznamnější výrobce protektorů na tuzemském trhu. V sortimentu vyráběných kategorií se řadí na jedno z předních míst v ČR. Zajišťuje protektorování nejširšího sortimentu rozměrů i dezénů pro osobní, nákladní i traktorové pláště. Nabízí komplexní zajištění protektorování technologií teplé i studené vulkanizace, což se v rámci ČR nevyskytuje.

Obnova - Výrobní závody, spol. s r.o. vznikla zápisem do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 24051, dne 18.11.1996. Byla založena Obnovou Brno a.s., Herčíkova 1a, Brno. Do roku 2004 byla společnost součástí České gumárenské společnosti. Prodejem akcií se stala od měsíce září 2004 členem skupiny MATADOR, a.s. Púchov. Od 11.4.2005 je jediným vlastníkem Obnovy - Výrobní závody, spol. s r.o. pan Josef Holánek. Předmětem podnikání společnosti je zpracování gumárenských směsí.

Hlavním v výrobním programem je protektorování ojetých pneumatik metodou:

  • teplé vulkanizace
  • studené vulkanizace

Doplňkovým programem společnosti je:

  • výroba membrán
  • zpracování gumárenské drti
  • kadeřnictví a kosmetika

Výrobní závod Kanice je zaměřen na protektorování technologií teplé a studené vulkanizace. Teplá vulkanizace zajišťuje protektorování celého sortimentu pneumatik v široké škále rozměrové i sezonové, v členění na pláště osobní (v provedení diagonálním a radiálním), nákladní (v provedení diagonálním, radiálním Steel a All Steel) a traktorové. Studená vulkanizace zajišťuje protektorování nákladních a dodávkových pneumatik technologií firmy Bandag a Krajewski.

Z důvodu stále nižších cen nových pneumatik a operativnosti k potřebám zákazníků, kteří mají zájem o protektory, jsme zavedli prodej protektorů včetně kostry a tím rušíme finančně nákladný a nepružný adresný systém.

Nezbytnou součástí pro výrobu a prodej je homologace protektorů dle předpisu EHK č. 108 pro osobní protektory a předpisu EHK č. 109 pro nákladní protektory.

Strategií společnosti je především uspokojení zákazníků v oblasti služeb, tzn. pokrytí veškerých požadavků zákazníka od nabídky odpovídající rozměrové i sezonové škály protektorů až po finální dodání protektoru zákazníkovi.